مركز آموزش مجازي رايتك مركز آموزش مجازي رايتك .

مركز آموزش مجازي رايتك

سطوح برنامه ريزي سازماني و مزاياي آن

برنامه ريزي سازماني

مدير يا مديران برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي را با يك تحليل موقعيتي آغاز مي‌‌نمايند و درچارچوب محدوديت زماني و منابع، اطلاعات مرتبط با مسأله مورد برنامه‌ريزي را جمع‌آوري و تفسير مي‌‌نمايند؛ سپس با تأكيد بر‌خلاقيت، مديران و كاركنان را تشويق كرده تا بر پايه نگرشي وسيع به امورشان بينديشند؛ آنگاه با توجه به مزايا، مضرات و تأثيرات بالقوه هر‌گزينه، مناسبترين و امكان پذيرترين اهداف و طرحها را برگزيده و مديران و كاركنان را توجيه نموده و منابع مورد نياز را در اختيار آنان گذاشته و به انجام آن تشويق مي‌نمايند.

اولين ارزش و اولويت برنامه ريزي سازماني ، كمك به سازمان براي فعاليت موفق در محيطي پيچيده و پويا است. از برنامه ريزي استراتژيك به عنوان ابزاري براي ايجاد و هدايت تغييرات سازماني استفاده مي كند.

جهت شركت در دوره برنامه ريزي سازماني كليك كنيد

 

سطوح برنامه ريزي استراتژيك

 

فرآيند برنامه ريزي استراتژيك با توجه به اندازه شركت در دو يا سه سطح تعريف مي شود. در سازمان هاي بزرگ كه داراي چند كسب و كار هستند. استراتژي ها در سه سطح از سازمان تعريف مي شوند. در سازمان هاي كوچك ممكن است در دو سطح تعيين شوند. اين سطوح عبارتند از:

 

سطح سازماني: هدف از برنامه ريزي استراتژيك در اين سطح، هدايت نمودن و مشخص كردن جهت گيري كل سازمان است.

 

سطح بخشي: در سازمان هاي بزرگ كه داراي بخش هاي مختلف مستقلي هستند. در راستاي ماموريت ها و استراتزي هاي سطح سازماني، براي هر يك از بخش هاي سازمان استراتژي هايي تعيين مي شود.

 

سطح عملكردي: در اين سطح بر اساس اهداف و استراتزي هاي سطوح بالاتر براي هر يك از عملكردهاي سازمان، استراتژي عملكردي تعريف مي گردد

 

جهت شركت در دوره برنامه ريزي سازماني كليك كنيد

 

مزاياي برنامه‌ريزي استراتژيك

 

  • – يكي از مزاياي برنامه‌ريزي استراتژيك هاي بودن آن است. اين نوع برنامه‌ريزي جهت و مسير فعاليت‌ها و عمليات سازمان را مشخص مي‌سازد و به عنوان راهنماي سازمان عمل مي‌كند.
  • – جهت‌گيري آينده، اولويت‌ها را مشخص مي‌كند و تصميم‌هاي امروز را در پرتو پيامدهاي آينده اتخاذ مي‌كند.
  • -برنامه‌ريزي استراتژيك نقش هماهنگ‌كننده بين برنامه‌هاي عملياتي سازمان را انجام مي‌دهد و اقدامات واحدهاي مختلف را در يك مسير جهت مي‌بخشد.
  • – با اوضاع و شرايطي كه به سرعت دست‌خوش تغيير مي‌شوند، به روشي كارساز برخورد و كار تيمي و تخصصي كارشناسي ايجاد مي‌كند.
  • – برنامه‌ريزي استراتژيك با نگرش بلندمدت، به پيش‌بيني‌هاي آينده مي‌پردازد و از اين رو داراي اطلاعاتي است كه براي اقدامات درازمدت مديران مفيد است.
  • – برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك خواهان بينش استراتژيك در سراسر واحدهاي سازماني و از جمله همه‌ي سيستم‌هاي اداري است و به جاي اين‌كه عملي مكانيكي باشد نقش محوري افراد، گروه‌ها و نفوذ فرهنگ سازمان را به رسميت مي‌شناسد.

 

جهت شركت در دوره برنامه ريزي سازماني كليك كنيدبرچسب: آموزش حضوري، آموزش مجازي، برنامه ريزي سازماني، برنامه ريزي، برنامه ريزي سازماني، دوره برنامه ريزي سازماني، دوره غيرحضوري، دوره مديريت، رايتك، مديريت، موسسه رايتك، گواهينامه بين المللي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۰۷:۲۰ توسط:رايتك موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :