مركز آموزش مجازي رايتك مركز آموزش مجازي رايتك .

مركز آموزش مجازي رايتك

آموزش مديريت منابع انساني و كاربرد آن

آموزش مديريت منابع انساني

آموزش مديريت منابع انساني 

مديريت منابع انساني، رويكردي متمايز به مديريت كاركناني است كه هدف آن دستيابي به مزيت رقابتي از طريق توسعه استراتژيك نيروي كاري متعهد و بسيار كارآمد مي باشد.در بين تمامي عوامل توليد، اين منابع انساني است كه در حقيقت تفاوت را در يك سازمان ايجاد مي كند. نو و پرمو بطور خلاصه مديريت منابع انساني را اينگونه تعريفمي كنند " … بكارگيري افراد جهت دستيابي به اهداف سازماني.

مديريت منابع انساني و عملكرد سازماني

مطالعات تجربي گذشته نشان مي دهد كه كاركردهاي مديريت منابع انساني ( كارمنديابي و انتخا، آموزش، ارزيابي عملكرد و توسعه كاررآهه، جبران خدمت/پاداش دهي و ارائه مزايا)، هر يك بطور مجزا و واحد ارتباط مثبتي با عملكرد سازماني دارند. با وجود اين روند مطالعه تاثيرات گروهي كاركردهاي منابع انساني بر ستاده اي سازماني بيشتر دنبال مي شود.

مطالعات ميداني در زمينه تاثير كاركردهاي مديريت منابع انساني بر عملكرد تجاري سازمان در دامنه گسترده اي از صنايع ( توليد، ماشين سازي، خدمات مالي، ارتباطات راه دور، بيمه، هتلداري و …) انجام شده است.

براي شركت در دوره آموزش مديريت منابع انساني كليك كنيد

 

تاثير تعهد سازماني

 

يكي از مكانيسم هاي ميانجي كه از طريق آن كاركردهاي منابع انساني مي توانند عملكرد سازماني را در صنايع خدماتي تحت تاثير قرار دهند، پرورش تعهد سازماني در كاركنان است. شماري از مطالعات نشان مي دهند كه تعهد سازماني و بروز رفتارهايي نظير غيبت و ترك سازمان از سوي كاركنان، بر رابطه بين كاركردهاي منابع انساني و عملكرد سازماني در سازمانهاي خدماتي تاثيرگذارند. 

 

تعهد كاركنان به سازمانشان با رفتارهاي مثبت كاركنان نظير غيبت كمتر، كاهش نرخ ترك سازمان، افزايش عملكرد شغلي ارتباط دارد و چنين رفتارهايي نيز پيامدهاي مثبتي بر عملكرد سازماني خواهند داشت.

 

موسسه رايتك، اقدام به برگزاري دوره آموزش مديريت منابع انسانينموده است. در انتهاي دوره نيز امكان اخذ مدرك مديريت منابع انساني داراي مهر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بدون پرداخت وجه براي شركت كنندگان مقدورمي باشد.برچسب: آموزش دوره منابع انساني، آموزش منابع انساني، اموزش منابع انساني، دوره آموزشي منابع انساني، دوره اموزشي منابع انساني، دوره منابع انساني، مدرك مديريت منابع انساني، گواهينامه وزارت علوم منابع انساني،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۳:۴۰ توسط:رايتك موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :