مركز آموزش مجازي رايتك

دوره مديريت استراتژيك و اهميت آن

دوره مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك

به نظر شما چرا بعضي از شركت‌هاي بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار خود به موقعيتي معمولي و حتي تأسف بار تنزل يافته‌اند و يا چرا بعضي از شركت‌هاي كوچك و گمنام به يكباره به جايگاه‌هاي ممتازي در صحنه رقابت رسيده‌اند؟

چرا برخي از مؤسسات، نوسان‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه مي‌كنند و در مقابل برخي از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشيده و از ادامه راه باز مي‌مانند؟

مديريت استراتژيك عبارت است از بررسي محيطي (هم محيط خارجي و هم محيط داخلي) تدوين استراتژي، اجراي استراتژي، ارزيابي و كنترل. مديريت استراتژيك ، رويكردي سيستماتيك براي مشخص كردن و ايجاد تغييرات لازم و اندازه گيري عملكرد سازمانها مي باشد كه باعث حركت سازمان براي دستيابي به چشم انداز مورد نظر خود مي شود.

فرايند مديريت استراتژيك به معناي تعيين استراتژي سازمان است. مديران توسط اين فرآيند مجموعه‌اي از استراتژي‌هاي سازمان را تعريف مي‌كنند تا دستيابي به عملكرد بهتري را فراهم كنند.

با نگاهي دقيق به مفهوم مديريت استراتژيك مي‌توان به ضرورت استفاده از آن پي برد. با توجه به تغييرات محيطي كه در حال حاضر شتاب زيادي به خود گرفته است و پيچيده شدن تصميمات سازماني، لزوم بكارگيري برنامه‌اي جامع براي مواجهه با اينگونه مسائل بيشتر از گذشته ملموس مي‌شود. اين برنامه چيزي جز برنامه استراتژيك نيست

جهت شركت دردوره مديريت استراتژيك كليك كنيد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/10/5 ساعت: ۰۹ توسط:erightec :

برنامه ريزي استراتژيك در مديريت استراتژيك

برنامه ريزي استراتژيك

مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك ، برنامه ريزي مداوم، نظارت، تجزيه و تحليل و ارزيابي همه چيزهايي است كه براي سازمان براي رسيدن به اهداف و اهداف آن ضروري است.. فرايند مديريت استراتژيك شامل تجزيه و تحليل تصميمات كسب و كار متقابل عملكرد قبل از اجراي آنها است. مديريت استراتژيك معمولا شامل موارد زير است:

  • تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف داخلي و خارجي.
  • فرمول برنامه هاي عملياتي
  • اجراي برنامه هاي عملياتي
  • ارزيابي اينكه برنامه هاي موفق چگونه موفق بوده اند

مديريت استراتژيك مستلزم تعهد به برنامه ريزي استراتژيك است كه نشان دهنده توانايي سازمان براي تعيين اهداف براي تعيين تصميم ها و اقداماتي است كه بايد براي توليد نتايج حاصل شود.

جهت شركت دردوره مديريت استراتژيك كليك كنيد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/8/8 ساعت: ۰۶ توسط:erightec :